Install

Pentru o lucrare de calitate, vă recomandăm următoarele soluții și instrucțiuni tehnice de amenajare:

  1. Instrucțiuni de montaj pentru dale de cauciuc pe strat de pietriș
  2. Lipirea dalelor de cauciuc pe un strat solid
  3. Instrucțiuni de întreținere pentru pavaj ecologic

Instrucțiuni de montaj pentru dale de cauciuc pe strat de pietriș

În funcţie de valoarea aşteptată a greutății pe care acoperirea va trebui să o suporte este recomandată prepararea unei fundal permeabil, capabil să susţine această gerutate. Grosimea stratului de bază în cazul pardoselilor de cauciuc cu grosime de 43 mm, și a dalelor de cauciuc cu grosime între 45-75 mm trebuie să fie 10 -20 cm. Acest strat trebuie construit din pietriș cu nisip sau pietriș spart de granulație 0/35, sau din combinația acestora. Dala cea mai subțiră de cauciuc, având grosimea de 20 mm este recomandat numai pentru aplicarea cu adeziv pe un strat solid. Drenarea apei trebuie să fie asigurată.
Pe stratul astfel format trebuie amenajat un pat de balast sau de nisip de granulație 2/5. Grosimea acestuia trebuie să fie 2-4 cm având o inclinație care se potrivește cu pavajul. Acest strat trebuie netezit cu o scândură.
Nu călcați pe patul de nisip amenajat, dalele de cauciuc trebuie așezate una după alta.
Pentru a evita deplasarea dalelor de cauciuc cu mărimea de 50×50 cm, pe părțiile opuse trebuie să aplicăm câte 4-4 bucăți de gaură de 8 mm diametru. Cuplarea lor poate fi realizat prin elementele de îmbinare (știft) concepute special pentru aceasta.
Sistemul de pavaj astfel amenajat nu necesită rostuire, suprafața poate fi compactată cu o placă vibratoară sau prin pilonare.
După montare pardoseala de cauciuc poate fi imediat încărcat.

Lipirea dalelor de cauciuc pe un strat solid:

Suprafața pe care urmează să fie lipit dala de cauciuc trebuie să fie uscată, fără praf și murdărie. Adezivul nu poate fi aplicat pe suprafețele de beton proaspăt. Adezivul pentru cauciuc poate fi aplicată cu ajutorul unei pensule, sau cu un șpaclu pe marginile părții inferioare a plăcii. Aplicarea adezivului pe întreaga suprafață împiedică drenarea apei și poate produce formarea gheții precum și deformarea pardoselilor.
Consumul adezivului comercializat de firma noastră este: 0,2 kg/m2. Capacitatea portantă a pardoselilor depinde de stratul de bază, în cazul unei supraîncăcări pardoseala de cauciuc nu se deformează.
Modificăriile de volum datorită variațiilor de temperatură în timpul montării trebuie să fie luat în considerație.

Instrucțiuni de întreținere pentru pavaj ecologic (dale de cauciuc):

Trebuie curățat săptămănal cu mătură, jet puternic de apă
depunerea de funingine poate fi eliminat cu Linax Plus
Pardoseala de cauciuc este complet rezistent la soluția saturată de sare și este caracterizat prin rezistență moderată la soluția de hipclorit 5 %
În cazul înmurdăririi cu benzină sau motorină
Petele de benzină sau de motorină trebuie eliminate imediat de pe suprafața pavajului
Pardoseala de cauciuc trebuie ferit de flacără și de orice sursă posibil generatoare de incendii…